Pressmeddelande - 02.02.2022

Inbjudan till presentation av Lammhults Design Groups bokslutskommuniké för 2021

Lammhults Design Group AB publicerar bokslutskommunikén för 2021 den 8 februari kl.08.30. 

Rapporten presenteras av CEO, Daniel Tell, och CFO, Carolina Nerman, vid en web/tele-konferens den 8 februari kl.09.00.

Webcast: https://tv.streamfabriken.com/lammhults-design-group-q4-2021

Tele Sverige:  +46 8 5664 2707

Tele UK: +44 33 3300 9267

För ytterligare information, vänligen kontakta Daniel Tell på +46 706 36 75 78 eller Carolina Nerman på +46 702 41 30 06