Pressmeddelande - 30.05.2023

Information om fastställt datum för VD-byte i Lammhults Design Group samt meddelande om kommande förändring i ledningen av Fora Form

Som tidigare kommunicerats kommer Daniel Tell lämna posten som VD och koncernchef för Lammhults Design Group och Susanna Hilleskog kommer tillträda motsvarande position den 1 augusti 2023.

Thomas Haram, som sedan 2018 är VD för koncernens norska bolag Fora Form AS och medlem i koncernledningen, har valt att avsluta sin tjänst för ett uppdrag i en annan bransch. Thomas kommer att lämna Fora Form senast i november 2023 och en process för att rekrytera hans efterträdare har startats.