Pressmeddelande - 20.06.2019

Lammhults Design Group får order om 60 MSEK till biblioteksprojekt i Dubai

Lammhults Design Group har fått en order om 60 MSEK till ett biblioteksprojekt i Dubai. Ordern beräknas huvudsakligen levereras under fjärde kvartalet 2019 och första halvåret 2020. Omsättningen kommer att redovisas i affärsområdet Library Interiors.

- Detta är en av koncernens största enskilda order någonsin, säger Sofia Svensson VD och koncernchef för Lammhults Design Group. Vi blev tillfrågade om att delta i upphandlingen tack vare vårt kvalitetsarbete, vårt designkunnande samt vårt breda sortiment. Vi tar ett helhetsansvar och kommer att leverera all inredning till biblioteket.

Mohammed Bin Rashid Library är ett av de större kultursatsningarna i Dubai. Byggnaden har ett arkitektoniskt uttryck i form av en öppen bok och den totala ytan är 65 000 kvadratmeter. Biblioteket kommer att rymma 4,5 miljoner böcker i olika format, tryckta, digitala och ljudböcker. Biblioteket kommer att vara en del av World Expo 2020 som arrangeras i Dubai.

För mer information kontakta gärna Sofia Svensson, VD och koncernchef för Lammhults

Design Group, 0727 – 32 32 39.

Denna information är sådan som Lammhults Design Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juni 2019 kl. 09.00 CET.