Pressmeddelande - 24.03.2020

Lammhults Design Group föreslår sänkning av föreslagen utdelning

Lammhults Design Group har en stark finansiell ställning och låg skuldsättning, men sedan styrelsen lämnade sitt ursprungliga utdelningsförslag har affärsläget förändrats avsevärt. Betydande negativ påverkan i efterfrågan på våra produkter och lösningar förväntas från och med mars månad 2020. Mot bakgrund av rådande osäkerhet i marknaden till följd av spridningen av det nya coronaviruset har styrelsen idag beslutat att föreslå årsstämman en justerad utdelning om 1,00 kr per aktie till skillnad från 2,75 kr per aktie som tidigare kommunicerats. Utdelningen föreslås utbetalas i två delbetalningar om vardera 0,50 kr per aktie respektive 0,50 kr per aktie.

Avstämningsdag för den första utbetalningen föreslås vara den 27 april 2020 och den andra avstämningsdagen för utbetalning föreslås vara den 2 november 2020.

Det är emellertid styrelsens ambition att kalla till extra bolagsstämma senare under året för beslut om ytterligare utdelning om marknadssituationen vid denna tidpunkt har stabiliserats och visibilitet i intjäningen har normaliserats.

Nuvarande marknadsläge har dock fått styrelsen att, i likhet med andra bolag, iaktta försiktighet och föreslår därför denna anpassning jämfört med tidigare kommunicerad föreslagen utdelning.

 

För mer information, kontakta styrelseordförande Anders Pålsson på 0703-20 32 02 eller VD Sofia Svensson på 0727-32 32 39.