Pressmeddelande - 26.04.2024

Lammhults Design Group genomför nyemission av samt återköper C-aktier inom ramen för incitamentsprogram

 

Lammhults Design Group AB meddelar idag att styrelsen har beslutat att genomföra en nyemission av 7 950 C-aktier samt därefter omedelbart återköpa samtliga C-aktier inom ramen för det långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogrammet LTI 2023/2026 som beslutades av årsstämman den 3 maj 2023. Nyemissionen och återköpet genomförs med stöd av årsstämmans bemyndigande.

 

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial kommer att teckna samtliga C-aktier till en kurs om 10 kronor per aktie, motsvarande aktiens kvotvärde. Samtliga C-aktier kommer därefter, i enlighet med styrelsens beslut, att återköpas för samma pris. C-aktierna beräknas levereras till berättigade deltagare först efter årsstämman 2026, och kommer dessförinnan att omvandlas till B-aktier.

 

Syftet med återköpet är att säkerställa leverans av prestationsaktier i enlighet med LTI 2023/2026. C-aktierna saknar rätt till vinstutdelning och ger rätt till en röst vardera. Bolaget har inte några utestående C-aktier sedan tidigare.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Susanna Hilleskog, VD och koncernchef

Tel: +46 709 55 13 37

 

Om Lammhults Design Group

 

Lammhults Design Group är en svensk möbelkoncern som utvecklar produkter för inredning av offentliga miljöer och kontor. Verksamheten är organiserad i två affärsområden, Office Interiors och Library Interiors. Koncernen skapar lönsam tillväxt genom långsiktigt ägande av möbel- och inredningsföretag. Grunden för verksamheten ligger i design, innovation, hållbarhet och kundinsikt. I portföljen finns några av Skandinaviens starkaste varumärken och produkterna utvecklas tillsammans med branschens främsta formgivare. Lammhults Design Group är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap.

 

Läs mer på www.lammhultsdesigngroup.com