Pressmeddelande - 07.04.2021

LAMMHULTS DESIGN GROUP HAR UTNÄMNT DANIEL TELL TILL NY VD OCH KONCERNCHEF

Lammhults Design Groups styrelse har utsett Daniel Tell till ny VD och koncernchef i Lammhults Design Group. Daniel Tell, som för närvarande är CFO på Lammhults Design Group tillträder som VD och koncernchef den 8 april 2021. Som tidigare meddelats lämnar nuvarande VD och koncernchef Sofia Svensson sin tjänst för en ny befattning utanför koncernen.

”Vi är väldigt glada att välkomna Daniel att leda Lammhults Design Group. Daniel har varit CFO för Lammhults Design Group sedan hösten 2019 och tar nu steget att ansvara för hela verksamheten operativt. Valet av Daniel som nästa VD och koncernchef ger koncernen en kontinuitet att driva verksamheten vidare utifrån uppsatta mål för organisk tillväxt, fortsatta förvärv och ökad lönsamhet. Jag vill samtidigt tacka avgående VD Sofia Svensson för hennes insatser och bidrag till koncernens utveckling”, säger Peter Conradsson, styrelseordförande i Lammhults Design Group.

Daniel Tell, född 1965, är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Innan Daniel kom till Lammhults Design Group AB var han CFO på Hedson Technologies och har även haft ledande befattningar på Resurs Bank, Hafa Bathroom Group och Findus.

”Efter en händelserik, utvecklande och spännande tid som CFO är jag är både glad och stolt över att få förtroendet att ta över som VD och koncernchef för Lammhults Design Group och att få fortsätta utveckla verksamheten tillsammans med koncernens alla engagerade medarbetare. Lammhults Design Group har en portfölj med många starka varumärken, fokus på hållbar innovation och detta tillsammans med finansiell stabilitet ger oss goda möjligheter att ta nästa steg i utvecklingen av koncernen”, säger Daniel Tell.

Carolina Nerman, nuvarande group financial controller för Lammhults Design Group, tillträder den 8 april som tillförordnad CFO.

Lammhult den 7 april 2021

Frågor besvaras av Peter Conradsson, styrelseordförande, telefon 070-551 32 21

eller Daniel Tell, tillträdande VD och koncernchef, telefon 070-636 75 78

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Lammhults Design Group ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande onsdagen den 7 april 2021, kl. 18:00.