Pressmeddelande - 20.04.2022

Lammhults Design Group utser Åsa van Drumpt till VD för Lammhults Möbel

Åsa van Drumpt tillträder som VD för Lammhults Möbel, efter drygt sex månader som tillförordnad VD för samma bolag. Åsa har varit anställd i koncernen sedan 2001 och har haft ett antal olika befattningar inom både försäljning och marknadsföring. De närmaste åren före utnämningen till tillförordnad VD, var Åsa ansvarig för marknadsavdelningarna på Lammhults Möbel samt på systerbolaget Abstracta.

”Jag är övertygad om att Åsa är rätt person för uppdraget mot bakgrund av hennes långa erfarenhet inom branschen, kommersiella inriktning samt stora intresse för design och kvalitet. Redan som tillförordnad VD har Åsa initierat och drivit ett förändringsarbete, med målsättning att modernisera Lammhults Möbel och utöka den geografiska plattformen, samtidigt som bolagets viktiga ursprung fortsätter vara grunden för verksamheten. Med Åsa som VD säkerställer vi kontinuitet i den pågående förändringen och jag ser fram emot ett fortsatt bra samarbete”, säger Daniel Tell, VD och koncernchef för Lammhults Design Group.

Åsa tillträder rollen som VD för Lammhults Möbel omgående. Befattningen ingår i koncernledningsgruppen och rapporterar till VD och koncernchef för Lammhults Design Group.