Pressmeddelande - 12.07.2022

Lammhults Design Group utser Yngvi Fridriksson till VD för Abstracta

Yngvi Fridriksson tillträder som VD för Abstracta, efter drygt nio månader som tillförordnad VD för samma bolag. Yngvi har varit anställd i koncernen sedan 1994 och har haft ett antal befattningar i olika koncernbolag. De närmaste åren före utnämningen till tillförordnad VD, var Yngvi anställd som COO på Abstracta samt på systerbolaget Lammhults Möbel.

”Med sin långa erfarenhet inom koncernen, sitt stora engagemang samt bidrag till den positiva utvecklingen av Abstracta, är jag övertygad om att Yngvi är rätt person för uppdraget som VD. Yngvi har hög kännedom om samtliga processer i företaget, har stor insikt i hur marknaden för Abstractas produkter fungerar och har ett brett kontaktnät i branschen. Med Yngvi som VD säkerställer vi kontinuitet i den fortsatta utvecklingen av verksamheten och jag ser fram emot ett fortsatt bra samarbete”, säger Daniel Tell, VD och koncernchef för Lammhults Design Group.

Yngvi tillträder omgående rollen som VD för Abstracta. Befattningen ingår i koncernledningsgruppen och rapporterar till VD och koncernchef för Lammhults Design Group