Rapport - 06.04.2022

Årsredovisning 2021 – Lammhults Design Group

Lammhults Design Groups årsredovisning 2021 är nu tillgänglig på koncernens hemsida.

Frågor besvaras av Daniel Tell, vd och koncernchef, telefon 070-636 75 78 eller Carolina Nerman, CFO, telefon 070-241 30 06. Denna information är sådan information som Lammhults Design Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 april 2022 kl.10.00 CET.