Rapport - 12.04.2023

Lammhults Design Groups årsredovisning 2022

Lammhults Design Groups årsredovisning 2022 är nu tillgänglig på koncernens hemsida.

Frågor besvaras av Daniel Tell, vd och koncernchef, telefon 070-636 75 78 eller Carolina Nerman, CFO, telefon 070-241 30 06. Denna information är sådan information som Lammhults Design Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 april 2023 kl.14.00 CET.