Rapport - 27.03.2020

Lammhults Design Groups Årsredovisning för 2019

Lammhults Design Groups årsredovisning för 2019 är nu tillgänglig på koncernens hemsida.

Frågor besvaras av Sofia Svensson, vd och koncernchef, telefon 072-732 32 39 eller Daniel Tell, CFO, telefon 070-636 75 78.

Denna information är sådan information som Lammhults Design Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2020 kl. 13.00 CET.