Pressmeddelande - 25.07.2023

Lammhults Design Groups ordförande Per Samuelsson förvärvar 100 000 aktier

Lammhults Design Group har underrättats om att styrelseordförande Per Samuelsson har förvärvat 100 000 B-aktier. Säljare av aktierna är Scapa Capital AB, Input Interiör AB, Canola AB, Peter Conradsson samt Roger Conradsson, som är större ägare i bolaget.

  • När Per Samuelsson vill stärka sitt engagemang ytterligare genom en investering i Lammhults Design Group ställer vi gärna upp och säljer en del av vårt långsiktiga innehav i bolaget, säger Peter Conradsson som representant för huvudägarna.

[Överlåtelsen har gjorts till kursen 26,7 kr, vilket motsvarar den genomsnittliga volymvägda genomsnittskursen under de senaste fem handelsdagarna (17/7-21/7) och motsvarar ett totalt värde av 2,67 mkr.] Efter transaktionen äger Per Samuelsson 100 000 aktier i Lammhults Design Group.