Pressmeddelande - 02.05.2024

Lammhults Möbel genomför kapacitetsanpassningar till rådande marknadssituation och varslar medarbetare om uppsägning

Lammhults Design Group AB (publ) meddelar att dotterbolaget Lammhults Möbel tvingas justera produktionskapaciteten genom att varsla [12] anställda om uppsägning. Personalförändringarna genomförs mot bakgrund av en svag försäljning på en allmänt återhållsam marknad, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats.

”Trots en rad vidtagna åtgärder för att öka verksamhetens försäljning, såsom marknadsförings- och säljsatsningar, är personalförändringarna nödvändiga för att anpassa verksamheten till rådande marknadssituation”, säger Susanna Hilleskog, VD och koncernchef på Lammhults Design Group AB.

Med genomförda åtgärder görs en årlig kostnadsbesparing på ca 6,5 MSEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Susanna Hilleskog, VD och koncernchef, telefon +46 709 55 13 37