Pressmeddelande - 11.02.2022

Per Samuelsson föreslås till ny ordförande i Lammhults Design Group AB

Valberedningen i Lammhults Design Group har beslutat att föreslå att Per Samuelsson ska väljas till ny styrelseordförande vid årsstämman den 28 april 2022.

Nuvarande styrelseordförande Peter Conradsson kvarstår som styrelseledamot.

Per Samuelsson, som är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm, har arbetat inom svenskt näringsliv sedan början på 1980-talet. Han har tidigare bland annat varit dotterbolagschef inom Perstorp-koncernen, varit medlem av PLMs koncernledning som divisionschef samt innehaft rollen som VD och koncernchef för den tidigare börsnoterade Strålfors-koncernen under 16 år. Per har varit VD och koncernchef för Beijer Electronics Group sedan 2015, en befattning som han lämnar den 1 mars 2022.

”Om jag får bolagsstämmans förtroende ser jag fram emot att bidra till en stabil och långsiktig lönsam tillväxt för det spännande Lammhults Design Group.”

Valberedningen föreslår vidare omval av Peter Conradsson, Susanna Hilleskog, Stina Nilimaa Wickström, Stefan Persson och Anna Stålenbring. Morten Falkenberg har avböjt omval.

För mer information, vänligen kontakta valberedningens ordförande:

Santhe Dahl, telefon 070-551 30 55

Växjö 2022-02-11