Pressmeddelande - 28.04.2021

Rättelse av delårsrapport för det första kvartalet 2021

Lammhults Design Group AB meddelar härmed en rättelse av den delårsrapport för det första kvartalet 2021 som offentliggjordes den 27 april 2021.

På sida 3 i rapporten anges felaktigt att orderingången för perioden januari – mars 2021 uppgick till 241,7 Mkr. Korrekt siffra för orderingången är 184,3 Mkr, vilket också anges på sida 6 i delårsrapporten.

En korrigerad version av delårsrapporten biläggs detta pressmeddelande och finns också tillgänglig på bolagets hemsida.