Pressmeddelande - 19.01.2021

Sofia Svensson avgår som VD och koncernchef för Lammhults Design Group

Sofia Svensson har idag meddelat styrelsen att hon lämnar sitt uppdrag som VD och koncernchef för att gå vidare till en ny befattning utanför möbelbranschen. Hon tillträdde som VD och koncernchef för Lammhults Design Group i september 2018.

”Det har varit ett mycket stimulerande uppdrag att få leda och utveckla koncernen tillsammans med alla våra engagerade medarbetare på Lammhults Design Group. Jag har stort förtroende för att styrelsen kommer att rekrytera en kvalificerad ersättare som kommer att leda koncernen till fortsatt framgång”, säger Sofia Svensson.

Sofia Svensson har sex månaders uppsägningstid och kommer att fortsätta sin nuvarande roll tills vidare.

”Jag vill varmt tacka Sofia Svensson för hennes insatser och bidrag till koncernens fortsatta utveckling. Processen med att rekrytera en efterträdare påbörjas omgående”, säger Peter Conradsson, styrelseordförande i Lammhults Design Group.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Conradsson, styrelseordförande, telefon 0705-513 221

Sofia Svensson, vd och koncernchef, telefon 0727-323 239   

 

Denna information är sådan som Lammhults Design Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 januari 2021 kl. 08:30CET.