Rapport - 27.04.2021

Q1 Rapport 2021 – Stabilt resultat på en fortsatt återhållsam marknad

Första kvartalet 2021 sammanfattas som stabilt och med vissa tecken på återhämtning, trots att vi fortfarande befinner oss i en pandemi. Nettoomsättningen för koncernen uppgick i kvartalet till 198,8 mkr, en minskning med 8% jämfört med samma period föregående år, då pandemin ännu inte fått något större genomslag på marknaden. Rörelseresultatet uppgick till 8,5 mkr (9,3 mkr) och rörelsemarginalen på 4,3% var oförändrad mot föregående år. Vår motståndskraft relativt pandemiårets negativa effekter är en bekräftelse på att de verksamhetsomställningar vi genomförde under 2020 är effektiva. I samband med kvartalsskiftet tog jag över som VD efter Sofia Svensson, som valde att gå vidare till en ny befattning utanför möbelbranschen. Efter närmare två år som CFO för koncernen har jag hunnit skaffa en god kännedom om verksamheten. Jag ser fram emot att fortsätta utveckla Lammhults Design Group tillsammans med alla engagerade kollegor och ser flera goda möjligheter för koncernen att ta ytterligare positioner på en marknad som delvis är i förändring. Vi står på en solid bas med högkvalitativa och hållbara designprodukter i premiumsegmentet. Med ett sortiment utvecklat för arbetsplatser, avskärmningar, sociala möten och poddar är vi väl rustade att möta behov både i den offentliga miljön och i hemmakontoret. Parallellt fortsätter vi att driva vårt hållbarhetsarbete, där cirkulär design och återbruk av begagnade möbler är centrala delar. Lammhults Design Group står för kontinuitet och stabilitet och samtidigt är vi beredda att snabbt anpassa verksamheten till nya trender och kundbehov. Med design som affärsstrategi handlar framgång om kundinsikt, innovation och hållbarhet. DANIEL TELL VD OCH KONCERNCHEF   Denna information är sådan som Lammhults Design Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27/4 2021 kl. 15:00 CET.