Rapport - 04.02.2020

Starkt fjärde kvartal bidrog till koncernens högsta omsättning hittills

”Under det fjärde kvartalet fortsatte koncernens positiva utveckling med en omsättningsökning på 17% till 320,5 mkr (273,4), där Library Interiors ökade starkt medan Office Interiors var något lägre än ifjol. Orderingången under fjärde kvartalet ökade till 291,1 mkr (286,9).

Resultatmässigt var det ytterligare ett starkt kvartal drivet av volymtillväxten och en god stabilitet på kostnadssidan. Rörelseresultatet ökade till 33,6 mkr (12,8) och rörelsemarginalen ökade till 10,5% (4,7). Resultatet per aktie ökade till 2,85 kr (0,15).

2019 blev därmed ett av koncernens starkaste år någonsin. För första gången passerade vi en miljard kronor i omsättning med 1 022,1 mkr (964,5), en ökning med 6%. Rörelseresultatet för året ökade med 69% till 75,6 mkr (44,8) och rörelsemarginalen blev 7,4% (4,6), vilket innebär att vi tog ytterligare ett stort steg mot vårt mål om 8,0%.”

Sofia Svensson, VD och koncernchef

1 oktober – 31 december 2019

  • Nettoomsättningen ökade till 320,5 mkr (273,4)                             
  • Rörelseresultatet ökade till 33,6 mkr (12,8)
  • Rörelsemarginalen ökade till 10,5% (4,7)
  • Resultatet per aktie, före och efter utspädning, ökade till 2,85 kr (0,15)

1 januari – 31 december 2019

  • Nettoomsättningen ökade till 1 022,1 mkr (964,5)                         
  • Rörelseresultatet ökade till 75,6 mkr (44,8)
  • Rörelsemarginalen ökade till 7,4% (4,6)
  • Resultatet per aktie, före och efter utspädning, ökade till 6,51 kr (2,69)

Styrelsen kommer att föreslå utdelning för 2019 på 2,75 kr per aktie (2,00) uppdelad på två utbetalningar, 1,38 kr per aktie i maj 2020 och 1,37 kr per aktie i november 2020.

För mer information, kontakta vd Sofia Svensson,

072-732 32 39 / Sofia.Svensson@lammhultsdesigngroup.com 

eller CFO Daniel Tell,

070-636 75 78 / daniel.tell@lammhultsdesigngroup.com