Ägarinfo

Det totala antalet aktier i Lammhults Design Group är 8 448 104, fördelat på 1 103 798 A-aktier med vardera 10 röster och 7 344 306 B-aktier med vardera en röst. Scapa Capital AB äger aktier som motsvarar 28,7 procent av rösterna, medan Canola AB äger aktier som motsvarar 22,2% av rösterna.

De tio största aktieägarna / 2020-12-30

Aktieägare Andel i % av kapital Andel i % av röster
Scapa Capital AB 21.43 28.69
Canola AB 5.50 22.23
Input Interiör Sweden AB 12.54 5.76
Avanza Pension 6.64 3.05
Solvik Aktiebolag 0.83 3.80
Sjöberg, Marie Louise 1.09 2.71
Sjöberg, Gunnar 0.93 2.63
Brakander, Marie 0.75 2.61
TJ Gruppen AB 0.59 2.39
Krishan, Thomas 4.13 1.90
Summa 10 största ägarna 54.44 75.77
Övriga 45.56 24.23
Summa 100.0 100.0

Aktiernas fördelning / 2020-12-30

Aktieinnehav Antal ägare Innehav i % Röster i %
1-500 2 952 4.71 2.19
501-1 000 337 3.28 1.55
1 001-5 000 285 7.65 4.12
5 001-10 000 35 3.17 1.99
10 001-15 000 13 2.03 0.93
15 001-20 000 12 2.45 2.31
20 001- 34 76.71 86.90

Ägarkategorier / 2020-12-30

Kategori Antal A-aktier Antal B-aktier Innehav i % Röster i %
Finansiella organisationer 0 1 289 801 15.27 7.02
Intresseorganisationer 0 1 740 0.02 0.01
Övriga svenska juridiska personer 900 275 3 205 435 48.60 66.41
Ej kategoriserade juridiska personer 0 17 042 0.20 0.09
Utlandsboende ägare 0 338 915 4.01 1.84
Svenska fysiska personer 203 523 2 491 373 31.90 24.62
Summa 1 103 798 7 344 306 100.0 100.0