en
sv

Ägarinfo

Det totala antalet aktieägare i Lammhults Design Group var vid årsskiftet 2 878 (2 241 ). Utländska ägare svarade för 5,4 procent (4,7) av kapitalet och 2,5 procent (2,2) av rösterna. Institutionella ägare, inklusive utlandsbaserade och ej kategoriserade juridiska personer, svarade för 25,9 procent (24,2) av kapitalet och 11,9 procent (10,9) av rösterna. De tio största ägarna svarade för 53,1 procent (49,7) av kapitalet och 75,6 procent (73,9) av rösterna.

De tio största aktieägarna / 2017.03.31

Aktieägare Andel i % av kapital Andel i % av röster
Scapa Capital AB 21.3 28.1
Input Interiör Sweden AB 12.5 5.8
Avanza Pension 5.9 2.7
Canola AB 5.5 22.2
Krishna, Thomas 3.6 1.7
SEB Life International Assurance 2.7 1.3
Spiltan Fonder 2.5 1.2
Nordnet Pensionsförsäkring 2.5 1.1
Sandin & Bülow Design AB 2.4 1.1
Malmström, Peter 2.2 1.0
Summa 10 största ägarna 61.1 66.1
Övriga 38.9 33.9
Summa 100.0 100.0

Aktiernas fördelning / 2016.12.31

Aktieinnehav Andel ägare i % Andel i % av kapital Andel i % av röster
1-500 76.6 4.18 1.94
501-1 000 11.2 3.22 1.56
1 001-5 000 8.7 7.01 4.28
5 001-10 000 1.4 3.82 2.65
10 001-15 000 0.3 1.24 0.57
15 001-20 000 0.5 3.02 1.82
20 001- 1.4 77.51 87.19

Ägarkategorier / 2016.12.31

Kategori Antal A-aktier Antal B-aktier Andel i % av kapital Andel i % av röster
Finansiella organisationer 0 1 073 877 12.7 5.8
Intresseorganisationer 0 18 300 0.2 0.1
Övriga svenska juridiska personer 845 488 3 278 165 48.8 63.8
Utlandsboende ägare 0 453 295 5.4 2.5
Svenska fysiska personer 258 310 2 520 669 32.9 27.8
Summa 1 103 798 7 344 306 100.0 100.0