Ägarinfo

Det totala antalet aktier i Lammhults Design Group är 8 448 104, fördelat på 1 103 798 A-aktier med vardera 10 röster och 7 344 306 B-aktier med vardera en röst. Scapa Capital AB äger aktier som motsvarar 28,7 procent av rösterna, medan Canola AB äger aktier som motsvarar 22,2% av rösterna.

De tio största aktieägarna / 2019-12-31

Aktieägare Andel i % av kapital Andel i % av röster
Scapa Capital AB 21.43 28.69
Canola AB 5.49 22.20
Input Interiör Sweden AB 12.54 5.76
Avanza Pension 9.82 4.51
Solvik Aktiebolag 0.83 3.80
Sjöberg, Marie Louise 1.09 2.71
Sjöberg, Gunnar 0.93 2.63
Brakander, Marie 0.75 2.61
TJ Gruppen AB 0.54 2.36
Krishan, Thomas 4.31 1.98
Summa 10 största ägarna 57.73 77.26
Övriga 42.27 22.74
Summa 100.0 100.0

Aktiernas fördelning / 2019-12-30

Aktieinnehav Antal ägare Innehav i % Röster i %
1-500 3 081 4.97 2.31
501-1 000 348 3.43 1.66
1 001-5 000 261 6.81 3.70
5 001-10 000 38 3.51 2.15
10 001-15 000 10 1.55 0.71
15 001-20 000 13 2.68 2.41
20 001- 32 77.05 87.06

Ägarkategorier / 2019-12-30

Kategori Antal A-aktier Antal B-aktier Innehav i % Röster i %
Finansiella organisationer 0 1 607 266 19.03 8.74
Intresseorganisationer 0 4 740 0.06 0.03
Övriga svenska juridiska personer 900 275 3 037 444 46.61 65.50
Ej kategoriserade juridiska personer 0 18 405 0.22 0.10
Utlandsboende ägare 0 347 432 4.11 1.89
Svenska fysiska personer 203 523 2 329 019 29.98 23.74
Summa 1 103 798 7 344 306 100.0 100.0