sv
en

Ägarinfo

Det totala antalet aktieägare i Lammhults Design Group var vid årsskiftet 3 340 (2 878 ). Utländska ägare svarade för 5,9 procent (5,4) av kapitalet och 2,7 procent (2,5) av rösterna. De tio största ägarna svarade för 56,9 procent (53,1) av kapitalet och 78,1 procent (75,6) av rösterna.

De tio största aktieägarna / 2017.12.31

Aktieägare Andel i % av kapital Andel i % av röster
Scapa Capital AB 21.3 28.1
Canola AB 5.5 22.2
Input Interiör Sweden AB 12.5 5.8
Johansson, Tage med bolag 1.3 5.8
Sandelius, Nils-Gunnar med bolag 1.0 4.3
Avanza Pension 6.1 2.8
Sjöberg, Marie Louise 1.1 2.7
Sjöberg, Gunnar 0.9 2.6
Krishna, Thomas 4.2 1.9
Spiltan Fonder AB 4.1 1.9
Summa 10 största ägarna 56.9 78.1
Övriga 43.1 21.9
Summa 100.0 100.0

Aktiernas fördelning / 2017.12.31

Aktieinnehav Andel ägare i % Andel i % av kapital Andel i % av röster
1-500 78.2 4.62 2.15
501-1 000 10.4 3.46 1.67
1 001-5 000 8.4 7.57 4.04
5 001-10 000 1.2 3.80 2.78
10 001-15 000 0.3 1.51 0.69
15 001-20 000 0.3 1.87 1.29
20 001- 1.2 77.17 87.38

Ägarkategorier / 2017.12.31

Kategori Antal A-aktier Antal B-aktier Andel i % av kapital Andel i % av röster
Finansiella organisationer 0 1 073 877 12.7 5.8
Intresseorganisationer 0 18 300 0.2 0.1
Övriga svenska juridiska personer 845 488 3 278 165 48.8 63.8
Utlandsboende ägare 0 453 295 5.4 2.5
Svenska fysiska personer 258 310 2 520 669 32.9 27.8
Summa 1 103 798 7 344 306 100.0 100.0