Valberedning

I enlighet med beslut vid Lammhults Design Groups årsstämma ska valberedningen utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna den 31 augusti året innan det år då årsstämman infaller. Styrelsens ordförande ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Valberedningens uppgifter är bland annat att inför årsstämman föreslå ordförande vid stämman, antalet styrelseledamöter, styrelsens sammansättning i form av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, revisorer samt arvoden åt styrelsen och revisorerna.

VALBEREDNINGEN TILL LAMMHULTS DESIGN GROUP BESTÅR AV FÖLJANDE PERSONER UNDER 2020

Santhe Dahl (ordförande) – Utsedd av Scapa Capital AB (070-551 30 55)
Jerry Fredriksson – Utsedd av Canola AB (0708-12 84 21)
Sune Lundqvist – Utsedd av Input Interiör Sweden AB (070-592 28 38)
Gunnar Sjöberg – Utsedd av familjen Sjöberg (070-228 23 61)