en
sv

Valberedning

Valberedningen till Lammhults Design Group består av följande personer

Yngve Conradsson (ordförande) – Utsedd av ägare Scapa Capital AB
Gunnar Sjöberg – Utsedd enligt fullmakt
Jerry Fredriksson – Utsedd av ägare Canola AB
Sune Lundqvist – Utsedd av ägare Input Interiör AB

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2017 kan antingen skicka epost till info@lammhultsdesigngroup.com för vidarebefordran till valberedningens ordförande Yngve Conradsson eller skicka brev till följande adress:

Lammhults Design Group AB
Yngve Conradsson
Box 75
360 30 LAMMHULT