sv
en

Valberedning

Valberedningen till Lammhults Design Group består av följande personer

Jerry Fredriksson – Utsedd av Canola AB (0708-12 84 21)
Sune Lundqvist – Utsedd av Input Interiör AB (070-592 28 38)
Gunnar Sjöberg – Utsedd enligt fullmakt (070-228 23 61)
Yngve Conradsson (ordförande) – Utsedd av Scapa Capital AB (070-65 16 011)

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2019 kan antingen skicka epost till valberedningen@lammhultsdesigngroup.se  eller skicka brev till följande adress:

Lammhults Design Group AB
Yngve Conradsson
Box 75
360 30 LAMMHULT

För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 7 mars 2019, dvs. sju veckor före årsstämman som hålls den 25 april 2019.