en
sv

Valberedning

Valberedningen till Lammhults Design Group består av följande personer

Jerry Fredriksson – Utsedd av Canola AB (0708-12 84 21)
Sune Lundqvist – Utsedd av Input Interiör AB (070-592 28 38)
Gunnar Sjöberg – Utsedd enligt fullmakt (070-228 23 61)
Yngve Conradsson (ordförande) – Utsedd av Scapa Capital AB (070-65 16 011)

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen inför årsstämman 2018 kan antingen skicka epost till info@lammhultsdesigngroup.com för vidarebefordran till valberedningens ordförande Yngve Conradsson eller skicka brev till följande adress:

Lammhults Design Group AB
Yngve Conradsson
Box 75
360 30 LAMMHULT