Finansiell kalender

Finansiell information lämnas regelbundet i form av delårsrapporter publicerade som pressmeddelanden, pressmeddelanden rörande nyheter och viktiga händelser samt årsredovisningar. Presentationer och telefonkonferenser för finansanalytiker, investerare och media lämnas samma dag som delårs- och helårsrapporter publiceras, samt i samband med publicering av annan viktig information.

FINANSIELL KALENDER 2022

8 februari: Rapport för det fjärde kvartalet 2021
28 april: Rapport för det första kvartalet 2022
15 juli: Rapport för det andra kvartalet 2022
27 oktober: Rapport för det tredje kvartalet 2022