en
sv

Finansiell kalender

Finansiell information lämnas regelbundet i form av delårsrapporter publicerade som pressmeddelanden, pressmeddelanden rörande nyheter och viktiga händelser samt årsredovisningar. Presentationer och telefonkonferenser för finansanalytiker, investerare och media lämnas samma dag som delårs- och helårsrapporter publiceras, samt i samband med publicering av annan viktig information.

Lammhults Design Group avser att avge följande finansiella rapporter under 2017:

Bokslutskommuniké 2016

8 februari 2017

Delårsrapporter 2017

Q1: 27 april 2017
Q2: 14 juli 2017
Q3: 26 oktober 2017