en
sv

Finansiell kalender

Finansiell information lämnas regelbundet i form av delårsrapporter publicerade som pressmeddelanden, pressmeddelanden rörande nyheter och viktiga händelser samt årsredovisningar. Presentationer och telefonkonferenser för finansanalytiker, investerare och media lämnas samma dag som delårs- och helårsrapporter publiceras, samt i samband med publicering av annan viktig information.

Lammhults Design Group avser att avge följande finansiella rapporter under 2018:

Bokslutskommuniké 2017

6 februari 2018

Delårsrapporter 2018

Q1: 26 april
Q2: 13 juli
Q3: 26 oktober

Årsstämma 2018

26 april i Lammhult