Finansiell kalender

Finansiell information lämnas regelbundet i form av delårsrapporter publicerade som pressmeddelanden, pressmeddelanden rörande nyheter och viktiga händelser samt årsredovisningar. Presentationer och telefonkonferenser för finansanalytiker, investerare och media lämnas samma dag som delårs- och helårsrapporter publiceras, samt i samband med publicering av annan viktig information.

FINANSIELL KALENDER 2020

23 oktober: Rapport för det tredje kvartalet 2020

FINANSIELL KALENDER 2021

9 februari: Rapport för det fjärde kvartalet 2020
27 april: Rapport för det första kvartalet 2021
14 juli: Rapport för det andra kvartalet 2021
29 oktober: Rapport för det tredje kvartalet 2021