sv
en

Finansiell kalender

Finansiell information lämnas regelbundet i form av delårsrapporter publicerade som pressmeddelanden, pressmeddelanden rörande nyheter och viktiga händelser samt årsredovisningar. Presentationer och telefonkonferenser för finansanalytiker, investerare och media lämnas samma dag som delårs- och helårsrapporter publiceras, samt i samband med publicering av annan viktig information.

Lammhults Design Group avser att avge följande finansiella rapporter under 2019:

Bokslutskommuniké 2018

5 februari 2019

Delårsrapporter 2019

Q1: 25 april
Q2: 12 juli
Q3: 25 oktober

Årsstämma 2019

25 april i Lammhult