Varför Lammhults?

Vi brinner för att utveckla estetiska upplevelser och funktioner. Design är en ingrediens som gör det möjligt att bygga långsiktigt hållbara bolag, både i form av kundupplevelse och ur ett aktieägarperspektiv.

Innovation

Innovation hos oss på Lammhults sker genom att vi i ett högt tempo testar nya idéer tillsammans med medarbetare, kunder, formgivare, leverantörer och andra samarbetspartners. De bästa idéerna förverkligas och leder till bestående förändring.

Vi utvecklar våra bolag genom att korsbefrukta olika kompetenser från det lokala företagets entreprenörskap till styrelse och koncernlednings strategiska expertis.

Value

Design är en ingrediens som gör det möjligt att bygga värde för aktieägare genom  genom en balanserad portfölj av långsiktigt hållbara bolag.

Relations

Vi är människor med talanger och olika styrkor som strävar efter att helheten blir större än summan av delarna, eller att 1+1=3.

Vi behandlar människor på ett respektfullt och värdigt sätt. Vi håller det vi lovar, följer existerande lagar och regler med ambitionen att ligga steget före gällande lagstiftning.

Vi bygger och vårdar relationer genom öppen och affärsmannamässig kommunikation med kunder, arkitekter och leverantörer.

Photo: Linus Morales

Environment

 

Ledning och medarbetares vision är att lämna över ett friskt och hållbart samhälle till våra barn. Vår verksamhet utvecklas i en positiv riktning så att vi skyddar klimat, miljö och natur samt att vi bidrar till att våra medmänniskor successivt får ökad livskvalitet.

Vi erbjuder våra kunder cirkulära och hållbara affärsmodell som samtidigt bygger ekonomiskt och socialt värde. Hållbarhet är en investering som minskar riskexponering och leder till nya affärer genom förbättrade kundrelationer.