Styrelsen

 • Peter Conradsson

  Ordförande sedan 2020.
  Född 1976. Hemort Limhamn.
  VD för Scapa Inter AB, Scapa Capital AB och Scapa Fastighet AB.

  Utbildning och arbetslivserfarenhet

  Magisterexamen i Företagsekonomi – Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. Vd för Beds by Scapa AB (2008–), Vd för Scapa Inter AB (2010–).

  Övriga styrelseuppdrag

  Ordförande i Scapa Inter AB, Beds By Scapa AB och Bokelund RP AB. Ledamot i Scapa Capital AB, Scapa Fastighet AB, Dnuleknob AB och Dorma Home S.A.

  Aktier i Lammhults Design Group AB

  384 757 A-aktier och 1 426 000 B-aktier genom ägande i Scapa Capital AB, samt 18 000 B-aktier, privatägda.

 • Morten Falkenberg

  Ledamot sedan 2021. Född 1958. Hemort Gentofte, Danmark. Oberoende ledamot i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget. VD och koncernchef, samt styrelseledamot, i Nobia AB (publ).

  Utbildning och arbetslivserfarenhet

  Civilekonom. Executive Vice President och chef för dammsugare och små hushållsapparater i Electrolux samt ledande befattningar inom TDC Mobile och Coca-Cola Company.

  Övriga styrelseuppdrag

  Styrelseledamot i Velux Group, Aktiebolag Fagerhult (publ), Duni Group (publ), CALJAN, Reform Kitchens och Embellence Group (publ).

  Aktier i Lammhults Design Group AB

  15 510 B-aktier.

 • Stefan Persson

  Ledamot sedan 2020. Född 1965. Oberoende ledamot i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget. VD i GGAL Group AB.

  Utbildning och arbetslivserfarenhet

  Gymnasial ingenjörsutbildning. Lång operativ erfarenhet av organisationsutveckling och LEAN-arbete i administrations- och produktionsflöden i svenska och polska företag. Tidigare VD och
  egenföretagare i A-Lackering AB och dess dotterbolag och samt tidigare VD i Inwido Supply AB och dess dotterbolag.

  Övriga styrelseuppdrag

  Styrelseledamot i GGAL Group AB-koncernens bolag, samt delägare och styrelseledamot i utvecklingsbolaget GRAD ApS.

  Aktier i Lammhults Design Group AB

  50 000 B-aktier.

 • Anna Stålenbring

  Ledamot sedan 2020. Född 1961. Oberoende ledamot i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.

  Utbildning och arbetslivserfarenhet

  Civilekonom.
  Erfarenhet från ett 30-tal år inom ledningen för industriföretag, varav merparten inom Nefab-koncernen. CFO för Nefab i 15 år, då bolaget varit verksamt i såväl noterad som privat miljö.

  Övriga styrelseuppdrag

  Styrelseledamot i Troax AB (publ), FM Mattsson Mora Group AB (publ), VBG Group AB (publ), Allgon AB (publ), MedicaNatumin AB (publ) och Investment AB Chiffonjén.

  Aktier i Lammhults Design Group AB

 • Susanna Hilleskog

  Ledamot sedan 2019. Född 1963. Oberoende ledamot i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.
  VD för Trelleborg Wheel Systems Nordic AB.

  Utbildning och arbetslivserfarenhet

  Civilekonomexamen från Lunds universitet. Susanna har lång operativ erfarenhet av marknads- och försäljningsinriktad verksamhet, internationell verksamhet samt styrelseuppdrag, däribland flertalet ledande befattningar inom Akzo Nobel och Trelleborgkoncernen.

  Övriga styrelseuppdrag

  Styrelseledamot i BIM Kemi AB, GARO AB (publ) och Gullberg & Jansson AB (publ).

  Aktier i Lammhults Design Group AB

 • Stina Nilimaa Wickström

  Ledamot sedan 2019. Född 1964. Oberoende ledamot i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget.
  Global designchef för AB Volvokoncernens samtliga varumärken och affärsområden.

  Utbildning och arbetslivserfarenhet

  Industridesignexamen (MFA) från Umeå universitet. Stina har lång operativ erfarenhet av design, produktutveckling och marknadsföring, styrelseuppdrag samt från uppdrag i statliga expertråd, däribland ledande befattningar inom AB Volvokoncernen och Wallvision AB samt som styrelseordförande för Svensk Form och ledamot i Rådet för arkitektur, form och design vid kulturdepartementet.

  Övriga styrelseuppdrag

  Styrelseledamot i den digitala designbyrån Doberman Group AB.

  Aktier i Lammhults Design Group AB