Susanna Hilleskog

Ledamot

Ledamot sedan 2019. Född 1963.
Oberoende ledamot i förhållande till bolaget och bolagsledningen respektive större aktieägare i bolaget. VD för Trelleborg Wheel Systems Nordic AB.

Utbildning och yrkeserfarenhet
Civilekonomexamen från Lunds universitet. Susanna har lång operativ erfarenhet av marknads- och försäljningsinriktad verksamhet, internationell verksamhet samt styrelseuppdrag, däribland flertalet ledande befattningar inom Akzo Nobel och Trelleborgkoncernen.

Övriga styrelseuppdrag
Styrelseledamot i BIM Kemi AB, GARO AB (publ), Gullberg & Jansson AB (publ) och Holmbergs First Holding AB

Aktieinnehav i Lammhults Design Group ab: