Pressmeddelande - 26.05.2016

Förtydligande av tidigare pressmeddelande – Lammhults Design Group förvärvar svenska Ragnars Inredningar AB

Lammhults Design Group förvärvar samtliga aktier i designmöbelföretaget Ragnars Inredningar med huvudkontor och produktion i Forserum, strax öster om Jönköping. Ragnars omsatte cirka 77 MSEK under 2015/16 med ett rörelseresultat på cirka 9 MSEK. Bolaget har 35 anställda.

Köpeskillingen är 50 MSEK med en möjlig tilläggsköpeskilling om maximalt 15 MSEK inom högst tre år. Dessutom tar Lammhults Design Group över Ragnars nettokassa om 10,4 MSEK.

Ragnars grundades på 1950-talet och köptes 1978 av Gustav Ragnar. Varumärket ”Ragnars” föddes 2001. Idag är bolaget fokuserat på designade kontorsmöbler till den offentliga marknaden. Huvudmarknad är Sverige, större exportmarknader är Norge, Danmark samt Tyskland.

Ragnars konsolideras per 1 juni 2016 och kommer att vara ett självständigt bolag och varumärke inom affärsområdet Office & Home Interiors. Förvärvet ger en positiv effekt på resultatet per aktie redan under 2016. Ledningen med vd och tidigare huvudägaren Johan Ragnar kommer att arbeta kvar i bolaget.

”Ragnars är ett lönsamt, anrikt och välkänt möbelföretag för offentliga miljöer, med en mycket stark position på sina huvudmarknader. Ragnars kommer att bli ett utmärkt komplement till de bolag och varumärken som redan finns i vår koncern”, säger Fredrik Asplund, vd och koncernchef för Lammhults Design Group.

”Vi är glada och stolta över att bli en del av Lammhults Design Group. Vi ser att vi kan tillföra koncernen mycket inom vårt område, samtidigt som vi får tillgång till koncernens breda erfarenhet och expertis, vilket kommer inspirera och stötta oss i den fortsatta utvecklingen av vårt företag”, säger Ragnars vd Johan Ragnar.

Lammhult den 26 maj 2016

Lammhults Design Group AB

Fredrik Asplund

Vd och koncernchef

Frågor besvaras av Fredrik Asplund, vd och koncernchef, telefon 070-862 20 38, Stefan Liljedahl, CFO, telefon 076–868 46 88 eller Johan Ragnar, vd Ragnars AB, 070-639 35 05.

Informationen är sådan som Lammhults Design Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 maj 2016

klockan 13.20