Pressmeddelande - 06.02.2017

Inbjudan till presentation av Lammhults Design Groups bokslutskommuniké 2016 den 8 februari

Lammhults Design Group publicerar bokslutskommunikén för 2016 onsdagen den 8 februari kl.08.30

Rapporten presenteras av Lammhults Design Groups VD och koncernchef Fredrik Asplund samt CFO Stefan Liljedahl vid en telefonkonferens den 8 februari 11.00.

För att delta i telefonkonferensen, ring telefonnummer +46 8 5664 2693 UK +44 20 3008 9808

För att följa presentationen via webben använd nedan länk:

https://wonderland.videosync.fi/lammhults-design-group-q4-rapport-2016

Lammhult den 6 februari 2016

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Liljedahl, CFO, telefon +46 768 68 46 88

stefan.liljedahl@lammhultsdesigngroup.com 

Lammhults Design Group skapar positiva upplevelser genom moderna inredningar för en global publik. Kundinsikt, innovation, design management, hållbarhet och starka varumärken är grunden i vår verksamhet. Vi utvecklar produkter med flera av marknadens främsta formgivare.