Pressmeddelande - 25.04.2017

Inbjudan till presentation av Lammhults Design Groups delårsrapport Q1 2017 den 27 februari

Lammhults Design Group publicerar delårsrapporten för första kvartalet 2017 torsdagen den 27 april cirka kl.14.00.

Rapporten presenteras av Lammhults Design Groups VD och koncernchef Fredrik Asplund samt CFO Stefan Liljedahl vid en telefonkonferens den 27 april kl. 15.30

För att delta i telefonkonferensen, ring telefonnummer +46 8 5664 2693 UK +44 20 3008 9808

För att följa presentationen via webben använd nedan länk:

https://tv.streamfabriken.com/lammhults-design-group-q1-2017

Lammhult den 25 februari 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Liljedahl, CFO, telefon +46 768 68 46 88

stefan.liljedahl@lammhultsdesigngroup.com 

Lammhults Design Group skapar positiva upplevelser genom moderna inredningar för en global publik. Kundinsikt, innovation, design management, hållbarhet och starka varumärken är grunden i vår verksamhet. Vi utvecklar produkter med flera av marknadens främsta formgivare.