Rapport - 25.10.2019

Lammhults Design Group – Delårsrapport januari – september 2019

Omsättningsökning och fortsatt förbättrat rörelseresultat

”Under det tredje kvartalet fortsatte koncernens positiva utveckling med en omsättningsökning med 10% samtidigt som orderingången ökade med 7%. Totalt uppgick orderingången för tredje kvartalet till 219,1 mkr (204,2).

Nettoomsättningen uppgick till 244,8 mkr (221,1), där ökningen dels beror på två större order, en i varje affärsområde, samt en underliggande positiv utveckling. Resultatmässigt var det ytterligare ett bra kvartal, med fortsatt förstärkt rörelsemarginal och god stabilitet på kostnadssidan. Rörelseresultatet i kvartalet ökade med 52% till 15,1 mkr (9,9). Rörelsemarginalen ökade till 6,2% (4,5) och resultat per aktie till 1,35 kr (0,85), en förbättring med 59%.

Marknadsutvecklingen fortsatte att förbättras under kvartalet. Vi såg en ökad efterfrågan i Norge för miljömöbler och akustik och en generell ökning på våra exportmarknader för produktsegmenten biblioteksinredningar och akustikprodukter. Detta balanserades dock av en fortsatt volatil marknad för planmöbler och glaspartier.”

Sofia Svensson, VD och koncernchef

1 juli - 30 september 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 244,8 mkr (221,1)                    
  • Rörelseresultatet ökade till 15,1 mkr (9,9)
  • Rörelsemarginalen ökade till 6,2 % (4,5)
  • Resultatet per aktie ökade till 1,35 kr (0,85)

1 januari – 30 september 2019

  • Nettoomsättningen uppgick till 701,6 mkr (691,1)                    
  • Rörelseresultatet ökade till 41,8 mkr (32,0)
  • Rörelsemarginalen ökade till 6,0 % (4,6)
  • Resultatet per aktie ökade till 3,64 kr (2,54)

För mer information, kontakta vd Sofia Svensson, 072-732 32 39 / Sofia.Svensson@lammhultsdesigngroup.com