Pressmeddelande - 16.03.2018

Lammhults Design Group erhåller order i Sverige om cirka 13 miljoner kronor

Lammhults Design Groups dotterbolag Morgana AB har valts ut att leverera inredning för ungdomslägenheter till modulbostadsbyggaren Prefament.AB.

Ordern är på totalt 13 miljoner kronor och förväntas levereras och faktureras löpande från andra kvartalet 2018 och ett år framåt.

Morgana och Prefament har ett framgångsrikt samarbete sedan flera år. Morganas höga produktionsflexibilitet, leveranssäkerhet och kvalitetsnivå har varit viktigt för valet av leverantör.

Lammhult den 16 mars 2018

Fredrik Asplund

VD och koncernchef

Frågor besvaras av Fredrik Asplund, vd och koncernchef, telefon 070-862 20 38 eller Michael Grindborn, CFO, telefon 070-670 18 48.
 

Informationen är sådan som Lammhults Design Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 mars 2018 klockan 09.00.