Pressmeddelande - 11.01.2017

Lammhults Design Group erhåller order i Sverige om cirka 16 miljoner

Lammhults Design Groups dotterbolag Ragnars Inredningar AB, Lammhults Möbel AB och Abstracta AB, samtliga inom affärsområdet Office & Home Interiors, har valts ut att leverera möbler och inredning till ett större enskilt kontorsprojekt i Stockholm. Ordern innehåller förvaringsmöbler, sittmöbler, bord, skärmväggar och skrivtavlor.

Ordern är på totalt cirka 16 miljoner kronor och förväntas faktureras under det andra kvartalet 2017, eventuellt med ytterligare kompletteringar senare under året. Totalleverantör i projektet är Input Interiör och arkitektbyrå Wingårdh Arkitektkontor.

Lammhult den 11 januari 2017

Lammhults Design Group AB

Fredrik Asplund

Vd och koncernchef

Frågor besvaras av Fredrik Asplund, vd och koncernchef, telefon 070-862 20 38 eller Stefan Liljedahl, CFO, telefon 076-868 46 88.

Informationen är sådan som Lammhults Design Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 januari 2017 klockan 14.00