Pressmeddelande - 30.01.2018

Lammhults Design Group erhåller två biblioteksorder om totalt 12 miljoner kronor

Lammhults Design Group erhåller två större biblioteksorder i Luxemburg och Kanada om totalt cirka 12 miljoner kronor.

Dotterbolagen Schulz Speyer AG och Lammhults Biblioteksdesign A/S, båda inom affärsområdet Public Interiors, har valts ut att leverera biblioteksinventarier till två större biblioteksprojekt.

Dels är det “La Maison du Livre” i Luxemburg med en orderstorlek på ca 6,5 MSEK, och dels Calgary Main Library, Kanada, på 5,8 MSEK. Projekten förväntas faktureras under det andra kvartalet 2018.

Inredningsexpertisen och erfarenheten av moderna bibliotek inom Public Interiors har varit viktiga beslutsfaktorer i de båda projekten. 

Lammhult den 30 januari 2018

Fredrik Asplund

VD och koncernchef

Frågor besvaras av Fredrik Asplund, vd och koncernchef, telefon 070-862 20 38 eller Michael Grindborn, CFO, telefon 070-670 18 48.
 

Informationen är sådan som Lammhults Design Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 januari 2018 klockan 08.00.