Pressmeddelande - 06.11.2015

Nytt datum för Lammhults Design Groups bokslutskommuniké: den 12 februari 2016

Lammhults Design Group kommer att lämna bokslutskommuniké för 2015 den 12 februari 2016. Tidigare kommunicerat datum var den 6 februari 2016.

Årsstämma kommer att hållas den 28 april 2016 i Lammhult. Samma datum kommer även rapporten för det första kvartalet 2016 att lämnas.

Lammhult den 6 november 2015

Lammhults Design Group AB

Fredrik Asplund
VD och koncernchef

Frågor besvaras av Fredrik Asplund, VD och koncernchef, telefon 070-862 20 38, eller
Stefan Liljedahl, CFO, telefon 076-868 46 88

Informationen lämnades för offentliggörande den 6 november 2015 klockan 10:00