Rapport - 14.07.2021

Q2 Rapport 2021 – Ökad efterfrågan indikerar återhämtning

”Ett flertal positiva tecken utmärker det andra kvartalet. Många länder har lättat på restriktionerna och åter öppnat upp, vilket återspeglar sig både i försäljning och i orderingång. Samtidigt fortsätter omstruktureringsåtgärderna, som genomfördes under förra året, ge positiv effekt på lönsamheten. Orderingången under kvartalet ökade med 34% relativt samma period föregående år och orderstocken har vuxit med 36%. Vi ser en ökad efterfrågan när offentliga miljöer anpassas för att möta nya krav på utformning av gemensamma arbets- och mötesytor. Den globala råvarubristen fortsätter att driva prisökningar på flera viktiga insatsvaror, som exempelvis metall, trä och skum. Utöver höjda priser leder bristen dessutom till leveransförseningar och ökade fraktkostnader. Vi fortsätter att arbeta för att uppnå en så effektiv produktionskedja som möjligt och samtidigt har vi aviserat prishöjningar för att kompensera för kostnadsökningarna. Jag ser fortsatt goda möjligheter för Lammhults Design Group att flytta fram positionerna på en marknad som står inför nya krav på utformning av gemensamma ytor. Vår erfarenhet att snabbt anpassa verksamheten efter nya kundbehov, levererar stabilitet och kontinuitet över tid. Med design som affärsstrategi handlar framgång om kundinsikt, innovation och hållbarhet.”     DANIEL TELL VD OCH KONCERNCHEF   Denna information är sådan som Lammhults Design Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14/7 2021 kl. 14:00 CET.