Pressmeddelande - 17.09.2018

Sofia Svensson ny VD och Koncernchef för Lammhults Design Group

Som tidigare kommunicerats har Sofia Svensson utsetts till ny VD och Koncernchef för Lammhults Design Group. Sofia tillträder sin tjänst idag den 17 september.

Lammhult den 17 september 2018

Frågor besvaras av Sofia Svensson,

sofia.svensson@lammhultsdesigngroup.com, 0727-32 32 39.
 

Informationen är sådan som Lammhults Design Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 september 2018 klockan 07.00