Rapport - 28.04.2022

Q1 Rapport 2022 – Stark inledning på året i tider av osäkerhet

1 jan - 31 mar 

Nettoomsättningen uppgick till 238,5 mkr (198,8) Rörelseresultatet uppgick till 15,3 mkr (8,5) Rörelsemarginalen uppgick till 6,4% (4,3) Resultat per aktie uppgick till 1,42 kr (0,69) ”Under det andra halvåret 2021 rapporterade vi om ökad orderingång, vilket resulterade i kraftig försäljningstillväxt i det första kvartalet 2022. Koncernens nettoomsättning ökade med 20% jämfört med samma period föregående år och uppgick i kvartalet till 239 mkr (199). Rörelseresultatet ökade med 80% mot jämförelseperioden och uppgick till 15,3 mkr (8,3), samtidigt som rörelsemarginalen förstärktes till 6,4% (4,3). Kvartalets siffror visade på stark efterfrågan efter närmare två år med pandemin, men också på att kontorskoncepten delvis har förändrats - och förändring medför ofta merförsäljning för våra varumärken. Lammhults Design Groups affärsidé är att skapa och leverera ”feelgood spaces”, något som kommer till uttryck inte minst inom hållbarhetsarbetet. Vi har tagit ytterligare steg mot att bli än mer konkurrenskraftiga och cirkulära, genom fortsatt fokus på återbruk och reparerbarhet. Framöver ser jag fortsatta möjligheter för Lammhults Design Group att skapa tillväxt genom ett attraktivt erbjudande. Första kvartalet visade på fortsatt positiv utveckling av efterfrågan på våra produkter. Samtidigt som den negativa pandemieffekten vi levt med de senaste två åren avtar, konstaterar vi att det finns ett betydande mått av osäkerhet gällande ett antal omvärldsfaktorer, som inte bara kan medföra negativ effekt på efterfrågan, utan även orsaka hög inflation och brist på viktiga komponenter. I sådana tider är det en styrka att vi har design och hållbarhet högt på agendan, agerar med korta beslutsvägar samt är flexibla och anpassningsbara." Daniel Tell VD och koncernchef Denna information är sådan som Lammhults Design Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28/4 2022 kl. 14:30 CET.