Hållbarhet

Abstracta – Nolltolerans mot avfall

"Vi har utvecklat en nolltolerans mot avfall. Det gäller även avfall från mässor. Därför kommer vi att återanvända nästan allt material vi använt för att bygga kommande utställningmontrar. Det enda undantaget är en vägg som i stället kommer att återvinnas som energi”, säger Åsa van Drumpt som är Marketing Director på Abstracta.

Höga hållbarhetsmål

Åsa berättar också att Abstracta nu ökar takten för att nå sina högt satta hållbarhetsmål. Ett nytt 1000 m² stort VR-showroom ska snart öppna som gör det möjligt för kunder över hela världen att uppleva varumärkets produkter utan att behöva resa.

”Vi lanserar också en återvinningstjänst för våra kunder, som innebär att vi samlar in uttjänta produkter för att förhindra att de slängs bort som skräp”.

”Det råder febril aktivitet inom produktutvecklingsavdelningen vilken också präglas av hållbarhetsarbetet”, säger Erik Graesén som är ansvarig för avdelningen. ”De senaste åren har Abstracta arbetat intensivt med cirkulära flöden för sina produkter. Målsättningen är att på kort tid ställa om från traditionella linjära flöden till cirkulära där produkternas livslängd, som traditionellt i bolaget varit lång, ska kunna förlängas ytterligare.”

”Även råvarorna som används till produkterna försöker vi ställa om till större andel förnyelsebara eller återvunna material. Senaste åren har vi därför fokuserat mycket på de spillmaterial som uppstår i våra processer. Klassiska industrispill som metall, trä, plast, papper går tillbaka för materialåtervinning sedan länge. Våra akustikfyllningar som tidigare gick till deponi eller förbränning har vi idag cirkulära flöden för, vilket gör att allt spill går tillbaka till leverantören och återvinns till nya produkter. Däremot textilspill har varit en utmaning för att undvika förbränning.”

Ljudisolering 2.0

Tankarna på en absorbent som är specialiserad på de låga frekvenserna har länge legat och grott på Abstracta. Att rent tekniskt tillverka den typen av absorbent är enkelt. Utmaningen var att formge en produkt som gärna placeras i hörn och som har en tjocklek upp mot 500 mm, istället för de 50 mm som skärmväggar och väggabsorbenter normalt har, och ändå kännas naturlig och ge en funktion utöver akustiken. När så formgivaren Thomas Bernstrand presenterade sin idé på akustikpelare insåg Abstracta att detta var en perfekt produkt för att optimeras för låga frekvenser.

”Därefter har vi i flera steg utvecklat idén och infört den i flera olika produktkategorier”, fortsätter Erik Graesén. ”Produkten dB Pillar kompletterar flera av våra produkter som exempelvis Airflake genom att bidra med ljudabsorption vid lägre frekvenser, vilket är viktigt för rumsakustiken när man vill ha god hörbarhet för tal. Efter att ha provat olika spillmaterial till pelaren kom vi fram till att den bästa lösningen ur ett cirkulärt perspektiv var att använda textilspillet till pelarna. Bara produktionen av akustikskärmen Softline i Lammhult genererar varje år ca 15 ton textilspill och detta räknar vi nu med att pelarserien skall kunna omvandla från spill till värdefull resurs.”

dB PILLAR Design Thomas Bernstrand Abstracta