Intervju med Johan Ragnar

Ragnars – Att leva nära kunden

"Ragnars lever nära sina kunder, vilket driver utvecklingen framåt och ger stimulans. Hållbarhetsfrågorna är så avgörande att de ligger på mitt bord", säger Johan Ragnar som är VD för Ragnars Inredningar.

Nya hållbara koncept

”Vi har gjort satsningar med nya och fördjupade samarbeten och på nya produkter som kan göra skillnad i en cirkulär ekonomi. Vi kallar det för ”Collaborations” och är en viktig del av vår affärsidé. Nya produkter och koncept kommer att lanseras successivt! Vi uppmuntrar också våra kunder till återbruk. Därför erbjuder vi tjänsten att, förutsättningslöst och utan kostnad, tillsammans med kund och arkitekt inventera och återbruka befintliga komponenter.”

Miljömässig effektivitet

”Vi tar fram offert på nya komponenter som behövs för att få ihop helheten. Ragnars har också under året satsat på olika effektiviseringsprojekt. En satsning är att vi har investerat i en värmepumpsanläggning för vår uppvärmning. Den skall kunna reducera vår el för uppvärmning med 65%. Vi har också installerat en solcellansanläggning på taket till vår fabrik i Forserum. Denna första installation omfattar 100 st solpaneler. Den kan ge oss ca 10% av den energi som krävs för att driva verksamheten.”

Målet: Självförsörjande på el

”Ragnars investerar minst 2% av EBIT-resultatet från föregående år för att vara självförsörjande på el. Detta sker genom att tillföra el med sol-celler och att minska förbrukning genom ny teknik samt effektiviseringar. Vi har som mål att vara självförsörjande på el 2028 Ragnars produktion ligger i Småland utanför Jönköping. 70% av kostnaden för våra inköp sker från leverantörer som ligger inom en radie av 10 mil från fabriken. Transporter från fabriken sker med Euro 6 motorer. Produkter kan levereras knock-down för att minimera transporters påverkan på klimatet. Det minimerar också behovet av emballage.”