Pressmeddelande - 29.03.2018

Lammhults Design Group Årsredovisning för 2017

Lammhults Design Groups årsredovisning för 2017 är nu tillgänglig på koncernens hemsida under

https://lammhultsdesigngroup.com/investor-relations/finansiella-rapporter/arsredovisningar/

Frågor besvaras av Fredrik Asplund, vd och koncernchef, telefon 070-862 20 38 eller Michael Grindborn, CFO, telefon 070-670 18 48