Pressmeddelande - 21.12.2017

Lammhults Design Group erhåller order i Sverige om cirka 12 miljoner kronor

Lammhults Design Groups dotterbolag Ragnars Inredningar AB har valts ut att leverera ett större projekt till Input Interiör. Inredningen är till en myndighet i Stockholm och innehåller skrivbord och förvaringsmöbler för cirka 800 arbetsplatser.

Ordern är på totalt 12 miljoner kronor och förväntas faktureras under andra och tredje kvartalet 2018. Totalleverantör i projektet är Input Interiör.

Lammhult den 21 december 2017

Fredrik Asplund

VD och koncernchef

Frågor besvaras av Fredrik Asplund, vd och koncernchef, telefon 070-862 20 38 eller Michael Grindborn, CFO, telefon 070-670 18 48.
 

Informationen är sådan som Lammhults Design Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 december 2017 klockan 13.00