Pressmeddelande - 23.03.2018

Lammhults Design Group erhåller order i Sverige om cirka 12 miljoner kronor

Lammhults Design Groups dotterbolag Ragnars Inredningar AB har valts ut att leverera ett större projekt i Stockholm. Inredningen innehåller skrivbord, konferensbord, akustikskärmar och förvaringsmöbler. Projektinredare och totalleverantör av projektet är Lindelöfs Inredningar (AB Evert Lindelöf).

Ordern är på totalt 12 miljoner kronor och förväntas faktureras under tredje kvartalet 2018.

Lammhult den 23 mars 2018

Fredrik Asplund

VD och koncernchef

Frågor besvaras av Fredrik Asplund, vd och koncernchef, telefon 070-862 20 38 eller Michael Grindborn, CFO, telefon 070-670 18 48.
 

Informationen är sådan som Lammhults Design Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 mars 2018 klockan 09.00