Pressmeddelande - 19.01.2017

Lammhults Design Group erhåller order i Sverige om cirka 18 miljoner

Lammhults Design Groups dotterbolag och senaste förvärv Morgana AB, inom affärsområdet Office & Home Interiors, har valts ut att leverera glaspartier, dörrar och systemväggar till Statens Fastighetsverk i kvarteret Björnen, Stockholm.

Ordern är på totalt cirka 18 MSEK och kommer faktureras löpande från och med februari 2017, med sista delen under första kvartalet 2018.

Projektet omfattar cirka 800 rum. Totalleverantör i projektet är Peab och arkitektbyrå är White Arkitekter.

Lammhult den 19 januari 2017

Lammhults Design Group AB

Fredrik Asplund

Vd och koncernchef

Frågor besvaras av Fredrik Asplund, vd och koncernchef, telefon 070-862 20 38, eller Peter Jiseborn, vd Abstracta AB, telefon 0706-602795.

Informationen är sådan som Lammhults Design Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 januari 2017 klockan 09.30