Pressmeddelande - 13.09.2016

Lammhults Design Group erhåller stor order i Belgien

Dotterbolaget inom affärsområdet Public Interiors, Schulz Benelux bvba har valts ut att leverera biblioteksinventarier till det nya publika biblioteket “De Krook” i Gent, Belgien.

Orderns storlek uppgår till cirka 8,4 miljoner kronor och förväntas faktureras under det fjärde kvartalet 2016. Det nya biblioteket kommer bli cirka 14 000 kvadratmeter och byggs av den renommerade arkitektbyrån TV Coussée & Goris architects och partner RCR Aranda Pigem Vilalta Arquitectes.

Tillverkningen av inredningen kommer ske i nära samarbete med arkitekterna där vår och deras erfarenhet av moderna bibliotek kommer uppfylla de krav som finns på ett framtida bibliotek. Inredningen kommer återspegla både arkitekternas vision och besökarnas funktionella behov i biblioteket.

Lammhult den 13 september 2016

Lammhults Design Group AB

Fredrik Asplund

Vd och koncernchef

 Frågor besvaras av Fredrik Asplund, vd och koncernchef, telefon 070-862 20 38 eller Mikael Kjeldsen, affärsområdeschef Public Interiors, telefon 00 45 20 24 64 66

Informationen är sådan som Lammhults Design Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 september 2016 klockan 13:00.