Pressmeddelande - 07.10.2015

Lammhults Design Group flyttar Ire Möbel ABs produktion i Tibro till Lammhult

Förhandling har inletts om att flytta Ires produktion i Tibro till Lammhults Möbel ABs produktionsanläggning i Lammhult. Ire Möbel AB blir kvar i Tibro med ledning, försäljning, marknad och utveckling. Produktionsflytten kommer att vara genomförd till halvårsskiftet 2016.  Samtliga 11 medarbetare i produktionen kommer att erbjudas att flytta med.
 
Konsolideringen av produktionen till Lammhult, där en framgångsrik utveckling av ett industrialiserat möbelhantverk genomförts, möjliggör fortsatt flexibel och orderstyrd tillverkning i Sverige. Åtgärden stödjer Ires tillväxtplan att med tidlösa och hållbara produkter ge medvetna konsumenter tillgång till stor valfrihet med fortsatt korta leveranstider. Produktionsflytten i kombination med pågående strukturåtgärder i Lammhults Möbel ABs produktionsanläggning förväntas ge en årlig nettobesparing på ca 7 mkr, med full effekt år 2017.

Lammhult den 7 oktober 2015

Lammhults Design Group AB

Fredrik Asplund
VD och koncernchef

Frågor besvaras av Fredrik Asplund, VD och koncernchef, telefon 070-862 20 38, eller
Stefan Liljedahl, CFO, telefon 076-868 46 88

Informationen lämnades för offentliggörande den 7 oktober 2015 klockan 10:00