Pressmeddelande - 16.12.2016

Lammhults Design Group förvärvar svenska Morgana AB – stärker sin position inom inredningsakustik

Lammhults Design Group förvärvar samtliga aktier i möbelföretaget Morgana med huvudkontor och produktion i småländska Bodafors. Morgana omsatte cirka 71 MSEK under 2015/16 med ett rörelseresultat på cirka 7 MSEK. Bolaget har 38 anställda.

Köpeskillingen är 45,9 MSEK, inklusive en nettokassa om 6,9 MSEK.

Morgana tillverkar huvudsakligen glaspartier för offentlig miljö och kontor. Därutöver har företaget produkter inom ljudabsorbenter, bord och modulinredningar.

Morgana konsolideras per den 1 januari 2017.Bolaget kommer att utvecklas och drivas under ledning av Lammhults Design Groups dotterbolag Abstracta AB och ingå i affärsområdet Office & Home Interiors. Morganas vd Magnus Ryberg och säljchef, Stefan Fogelberg, tidigare delägare, kommer att arbeta kvar i bolaget.

”Morgana är ett lönsamt och välkänt möbelföretag med en mycket stark position inom sin huvudverksamhet, glaspartier. Morgana kommer att bli ett utmärkt komplement till koncernens övriga bolag och starka varumärken”, säger Fredrik Asplund, vd och koncernchef för Lammhults Design Group.

”Genom förvärvet stärker vi vår ledande position inom inredningsakustik”, säger Peter Jiseborn, vd för Abstracta AB ”Framför allt kommer vi att bredda vårt erbjudande till marknaden.”

”Vi är glada och stolta över att bli en del av Lammhults Design Group. Vi ser att vi kan tillföra koncernen och Abstracta mycket inom vårt område. Samtidigt får vi tillgång till koncernens breda erfarenhet och expertis, vilket kommer att inspirera och stötta oss i vår fortsatta utveckling”, säger Magnus Ryberg, vd för Morgana AB.

Lammhult den 16 december 2016

Lammhults Design Group AB

Fredrik Asplund

Vd och koncernchef

Frågor besvaras av Fredrik Asplund, vd och koncernchef, telefon 070-862 20 38, Peter Jiseborn, vd Abstracta AB., telefon 0706-602795 eller Stefan Fogelberg, Morgana, telefon 0705-910084.

Informationen är sådan som Lammhults Design Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 december 2016 klockan 13.00