Pressmeddelande - 07.09.2017

Lammhults Design Group lämnar rapport för det tredjekvartalet den 27 oktober 08.30

Lammhults Design Group vill påminna om att delårsrapport för det tredje kvartalet kommer
att lämnas den 27 oktober 2017, klockan 08.30. Denna information lämnas med anledning
av att det förekommit andra, felaktiga datum i marknaden.