Pressmeddelande - 19.05.2021

Lammhults Design Group utser Carolina Nerman till ny CFO

Carolina Nerman har mellan mars 2020 och april 2021 haft rollen som Group Financial Controller inom Lammhults Design Group och har sedan Daniel Tell lämnade CFO-rollen för uppdraget som VD och koncernchef, agerat som tillförordnad CFO. Innan Carolina anställdes i koncernen har hon varit redovisningsspecialist hos E&Y, arbetat som ekonomichef i ett fastighetsbolag och dessförinnan varit revisor under ett antal år.

”Carolina har genomfört ett omfattande förbättringsarbete inom redovisningsområdet under sin tid som Group Financial Controller i koncernen och hon är med sin professionella bakgrund och positiva inställning till nya utmaningar redo att ta nästa steg i karriären. Det är därför glädjande att kunna meddela att Carolina utnämnts till CFO i Lammhults Design Group.

Med Carolina som CFO säkerställer vi fortsatt kontinuitet i utvecklingen av koncernens finansfunktion och jag ser fram emot ett fortsatt bra samarbete”, säger Daniel Tell, VD och koncernchef för Lammhults Design Group.

Carolina tillträder rollen som CFO den 19 maj 2021. Befattningen ingår i koncernledningsgruppen och rapporterar till VD och koncernchef.