Rapport - 01.04.2016

Lammhults Design Groups årsredovisning för 2015

Lammhults Design Groups årsredovisning för 2015 finns nu tillgänglig på koncernens hemsida www.lammhultsdesigngroup.com.

Tryckt version av årsredovisningen kommer att distribueras med post, till de aktieägare som har beställt årsredovisningen. Årsredovisningen kan även beställas via hemsidan eller via e-post till info@lammhultsdesigngroup.com.

Årsstämman för Lammhults Design Group AB kommer att hållas torsdagen den 28 april 2016 klockan 17.00 i koncernens lokaler på Lammengatan 2 i Lammhult. Formulär för anmälan till årsstämman finns tillgängligt på vår hemsida och kommer även att sändas per post till de aktieägare som begär det.

Lammhult den 1 april 2016

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Liljedahl, CFO, telefon 0768-684688

Informationen är sådan som Lammhults Design Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 april 2016 klockan 15.00