Pressmeddelande - 06.07.2016

Lammhults Design Groups vd Fredrik Asplund tar över ansvaret för affärsområdet Office & Home Interiors

Lammhults Design Groups vd och koncernchef Fredrik Asplund tar över som chef för koncernens affärsområde Office & Home Interiors från och med idag. Samtidigt lämnar den tidigare affärsområdeschefen Tryggve Aasland sin roll som affärsområdeschef och även som vd för norska dotterbolaget Fora Form.

Rekryteringen för en ny vd Fora Form har påbörjats.

Affärsområdet Office & Home Interiors utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter för såväl inredningar till offentliga miljöer som hemmiljöer. Affärsområdet består av varumärkena Abstracta, Fora Form, Ire, Lammhults, Ragnars och Voice. 

Lammhult den 6 juli 2016

 

Lammhults Design Group AB

Fredrik Asplund

Vd och koncernchef

Frågor besvaras av Fredrik Asplund, vd och koncernchef, telefon 070-862 20 38.

Informationen är sådan som Lammhults Design Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 juli 2016 klockan 12:00