Rapport - 13.07.2018

Mycket god tillväxt och tydlig resultatförbättring

Det andra kvartalet var genomgående starkt. Koncernens omsättning ökade med 9 procent och orderingången med 10 procent. Tillväxten av såväl omsättning som orderingång var helt organisk.

Resultatförbättringarna fortsätter. Under det andra kvartalet ökade rörelseresultatet till 12,8 mkr (10,0) och rörelsemarginalen till 5,4 procent (4,6).

Signalerna från våra marknader är generellt fortsatt positiva, och vi bedömer att förutsättningarna för förbättrad lönsamhet under året är goda inom båda våra affärsområden.

Lammhult den 13 juli 2018

Lammhults Design Group AB

Fredrik Asplund

VD och koncernchef

Frågor besvaras av Fredrik Asplund, VD och koncernchef, telefon 070-862 20 38, mail fredrik.asplund@lammhultsdesigngroup.com eller Michael Grindborn, CFO, telefon 070-670 18 48, mail michael.grindborn@lammhultsdesigngroup.com.

Informationen är sådan som Lammhults Design Group AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 juli 2018 kl. 13.00.