Pressmeddelande - 27.09.2016

Ny VD för Fora Form AS

Ivar Sandnes har anställts som ny VD för det norska dotterbolaget Fora Form AS och börjar sin anställning den 17 oktober 2016. Ivar kommer närmast från en kortare konsultroll inom Gagn Consulting, men har framför allt en mångårig erfarenhet av möbelbranschen från Stokke-gruppen och tidigare även belysningsföretaget Glamox.

”Jag är mycket glad att vi lyckats rekrytera en så erfaren och kompetent person som Ivar till att leda och utveckla Fora Form AS. Ivar har en dokumenterad och gedigen erfarenhet från möbelbranschen, såväl operationellt som strategiskt. Ivars ledarskapskvalitéer samt starkt resultat- och målfokus ger goda förutsättningar för fortsatt framgång för Fora Form AS”, säger Fredrik Asplund, VD och koncernchef för Lammhults Design Group.

”Det är en mycket spännande roll för mig, och jag ser fram emot att tillsammans med alla kompetenta medarbetare på Fora Form AS få leda och utveckla ett av de starkaste varumärkena inom designmöbelbranschen i Norge och övriga Skandinavien. Jag är övertygad om att min kompetens och min personlighet kommer väl till pass”, säger Ivar Sandnes. 

Lammhult den 27 september 2016
Lammhults Design Group AB

Fredrik Asplund VD och koncernchef

Frågor besvaras av Fredrik Asplund, VD och koncernchef, telefon +46-708622038 eller
Ivar Sandnes, telefon +47-91797459.

Informationen är sådan som Lammhults Design Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 september 2016 klockan 13:00